GörselBilim insanları, Samanyou Galaksisi’ndeki kırmızı cüce yıldızlarının yüzde 40’ının, dünya benzeri gezegenler içeren sistemlere sahip olabileceğini belirtti. Yapılan hesaplamalar, galakside Dünya benzeri gezegen sayısının 10 milyar civarında olabileceğine işaret etti.

Kırmızı cüceler, Güneş’in yaklaşık yarı kütlesine sahip olan daha küçük yıldızlar anlamına geliyor. Bu yıldızlar, dört bir yanına yayılmış oldukları galaksideki yıldız çeşitlerinin yaklaşık yüzde 80’ini temsil ediyor. Kırmızı cücelerin bu kadar yaygın olmaları, Güneş Sistemi dışında yaşam izi arayabileceğimiz on milyarlarca yer olduğunu gösteriyor.

Avrupa Güney Gözlemevi’ne bağlı gök bilimcilerin gerçekleştirdiği araşrtırmada, yeni gezegenler keşfetmek için kullanılan HARPS teleskobuyla son altı yıl içinde 102 kırmızı cüce incelendi. Teleskop, incelediği kırmızı cücelerin yörüngesinde en az bir tane gezegen bulunup bulunmadığına odaklandı. Kısaca, kırmızı cücelerin her birinin bir yıldız sistemini temsil edip etmediği anlaşılmaya çalışıldı.

Araştırmanın sonucunda, yoğunluğu Dünya’nın bir ile 10 katı arasında değişen, dokuz gezegen bulundu. Bu gezegenlerin ikisi ise yaşama olanak tanıyacak sıvı halde suyun bulunması için yeterli sıcaklığa sahipti.

Gezegenlerin yaşanabilir bölgede bulunması, yıldızlarına sıvı suyun oluşmasına olanak verecek sıcaklığın oluşacağı mesafede bulunmaları anlamına geliyor. Kırmızı cüceler, Güneş kadar sıcak olmadıkları için, yörüngelerindeki gezegenlerle aralarındaki mesafenin, yaşama olanak vermek için daha az olması gerekiyor.

DEV GEZEGENLER ÇOK AZ
HARPS teleskobuyla yapılan araştırmada, kırmızı cüce sistemlerindeki Jüpiter büyüklüğündeki dev gezegenlerin toplam gezegenlerin yüzde 12’sini bile oluşturmadığı tespit edildi. En nadir bulunan gezegen çeşitlerinden bir diğeri, küçük, kayalık ve yaşama olanak tanımayan gök cisimleri.

Astronomi dünyası, son yıllarda yapılan keşiflerle Güneş Sistemi dışında 700’den fazla gezegen keşfetti. Galaksinin karanlığı gözlemlendikçe, içerdiği yıldız ve gezegen sayısı hakkında yapılacak tahminin doğruluk payı da giderek artıyor.

Gök bilimciler, geçmişte yaptıkları çalışmalarda, Samanyolu Galaksisi’ndeki gezegen sayısı hakkında farklı tahminlerde bulunmuştı. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada her bir Güneş benzeri yıldızın birinin yörüngesinde Dünya boyutunda gezegenler bulunduğu öne sürüldü. Bir diğer araştırmada ise 100 milyar yıldızın her biri için bir Dünya benzeri gezegen bulunabileceği belirtildi.

Bilim dünyası, gelecekte inşa edilelecek yeni nesil teleskoplarla, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerden ışığı doğrudan gözlemlemeyi, böylece yaşam izine işaret edecek oksijen veya metan gibi kimyasalları bulundurup bulundurmadıklarını incelemeyi amaçlıyor.