Albert Einstein

Neden Işık Hızına Çıkılamaz?

Neden bir nesneyi, diyelim ki bir hızlandırıcıda hızı saatte ışık hızının yüzde 99,5’ine çıkartılmış bir müon’u alıp “biraz daha iterek” hızını ışık hızının yüzde 99,9’una yükseltip sonra bir daha “gerçekten hızla itip” ışık hızı sınırını aşmasını sağlayamıyoruz, diye düşünmüş olabilirsiniz. Einstein’ın E=mc² formülü nedenini açıklıyor. Örneğin, ışık hızının yüzde 99,9’u bir hızla hareket eden müonlar durmakta olan kuzenlerinden çok çok daha ağırdır. Aslında tam olarak 22 kat daha ağırdır. Bir nesnenin kütlesi ne kadar artarsa, hızını arttırmak da o kadar zor olur. Bisikletin üzerindeki bir çocuğu itmek başka bir şeydir, bir kamyoneti itmek başka bir şey. Dolayısıyla bir müonun hızı artarken, hızını daha da arttırmak daha da zorlaşır. Işık hızının yüzde 99,999’u hızda bir müonun kütlesi yüzde 224 artar; ışık hızının yüzde 99,99999999’u bir hızdayken 70,000 kat daha ağırdır. Hızı ışık hızına yaklaştıkça müonun kütlesi sınırsız olarak artacağından, ışık hızına ulaşması ya da bu sınırı aşması için sonsuz miktarda enerjiyle itmek gerekir. Bu da tabii ki imkansızdır, dolayısıyla da hiçbir şey ışık hızından daha hızlı yol alamaz.

kaynak: Brian Greene, Evrenin Zarafeti(The Elegant Universe), sayfa 62