Category: Konferanslar & Kongreler


4 Mart 2012 Pazar saat 19.00’da, Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Rumi Su Salonu’nda; İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çağatay Tarhan, Biyoloji Öğretmeni Zelal Durmuş ve Yazar Mustafa Kemal Erdemol tarafından Panel/Forum gerçekleştirilecek.

Bu Panel/Forum’un konusu: “Evrim: Neden Saldırıyorlar? Nasıl Savunacağız?” 

Bu panelin etkinlik sayfasına;

https://www.facebook.com/events/112758215519385/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Okumaya devam et

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından; Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlenecek. Yarışmanın sitesi olan “www.projeyarismasi.org”  sitesindeki proje ile ilgili yazılan yazıları aynı şekliyle Bilimsel İnsan’da paylaşıyoruz…

 

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca Bilgisayar, Biyoloji, Temel Fizik, Uygulamalı Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Sosyoloji ve Tarih dallarında ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenim gören tüm ortaöğretim öğrencileri katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Proje danışmanı olması zorunlu değildir.
• Yarışmaya gönderilecek projelerin, 2012 yılı “Proje Yarışmaları Kitapçığı”nda bulunan “Proje Rehberi”ne(*) uygun hazırlanması gerekir.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan eleneceklerdir.
• 2012 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da diskalifiye edilirler.
Bu koşullara uymayan projeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMİ
Proje başvuruları 
https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapıldıktan sonra alınacak proje başvuru çıktısı okul müdürlüğü, öğrenci ve danışman tarafından imzalanacaktır. Ayrıca başvuru formuna son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırılıp okul müdürlüğüne onaylatılacaktır. Proje Planı, Proje Özeti (250 kelimeyi geçmemelidir) ve Proje Raporu Word dosyası olarak kaydedilmiş CD ve onaylı başvuru formu 26 Ocak 2012 tarihine kadar Bölge Koordinatörlüğü adresine gönderilecek veya elden teslim edilecektir (proje başvuruları TÜBİTAK’a gönderilmeyecektir). İllerin hangi bölgeye bağlı olduğu ve başvuruların yapılacağı Bölge Koordinatörlerinin adres bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
12 Bölge Merkezi ilde bir öğretim üyesi TÜBİTAK tarafından yarışmadan sorumlu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bölge merkezi iller: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Van olarak belirlenmiştir.
• Proje Rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler önce, 12 ayrı bölgede ve her dal için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir.
• Uygun görülen projeler Bölge Merkezlerinde yapılacak sergiye davet edilecektir.
• Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler jüriler tarafından mülakata alınacaktır. Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı Bölge Koordinatörü tarafından sağlanacaktır. Sergide kullanılması öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilmelidir.
• Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
• Bölge merkezinde yapılacak yarışmalar sonunda Bölge Finalistleri belirlenecektir. Ödül alan öğrenciye ve danışmanına Başarı Belgesi ve para ödülü verilecektir.
• 12 bölgede Finalist olarak belirlenen projeler Final Yarışması için Mayıs ayında Ankara’ya davet edilecektir. Ankara’da düzenlenecek yarışma sergisinde projeler jürilerce tekrar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda her dalda derece alan öğrenciye, danışman öğretmenine ve okullarına başarı belgeleri, ayrıca öğrenci ve danışmanına para ödülleri verilecektir.  Sergilenen projelerin genel değerlendirilmeleri sonucunda bir proje sahibine/sahiplerine Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü verilecektir.
• Düzenlenecek sergilerin yer ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Sergilerin yapılacağı illerin dışından gelecek öğrenciler ile okul müdürlüğünce görevlendirilecek olan her proje için bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol paraları TÜBİTAK tarafından ödenecektir.
• Final Yarışmasında dereceye giren adaylar YGS’ye girdikleri yıl, bir kereye mahsus olmak üzere derece aldıkları alanla ilgili bir bölümü seçmeleri durumunda yarışmada aldıkları derece ile orantılı ek katsayı uygulamasından yararlanacaklardır. (Bkz. 2012 YGS Kılavuzu) Dereceye giren öğrenciler YGS’ye girdikleri yıl YGS kılavuzunda belirtilen tarih ve şekilde TÜBİTAK’a ek katsayı başvurusunda bulunacaklardır.

Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Aksi halde proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar bundan sonraki hiçbir TÜBİTAK etkinliğine katılamayacak ve TÜBİTAK desteklerinden yararlanamayacaktır. Ayrıca bu durum MEB’e de bildirilecektir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 04 – 26 Ocak 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

Online başvuru formu ve istenilen belgeler, 26 Ocak 2012 tarihinde saat 17:00’e kadar Bölge Koordinatör’lüğünde olacak şekilde gönderilmelidir. Eksik belgeli ve 26 Ocak 2012 tarihinden sonra gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular online olarak yapılmak zorundadır. Sistemde onayı kaldırılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMADA JÜRİ KARARI ESASTIR.

(*)Proje rehberine www.projeyarismasi.org, online başvuru formuna https://e-bideb.tubitak.gov.tradresinden ulaşılabilir.

 

İklim zirvesi bu yıl 28 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban kentinde düzenlenecek.

Her yıl dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir şehrinde İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP) düzenleniyor. Bu yıl zirve Kasım ayında 28 Kasım – 9 Aralık tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban kentinde düzenlenecek.

Kyoto Protokolü’nün süresi 2012 yılında doluyor, dolayısıyla bu tarihten sonrası için, sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerin vaatleri, ayrıca 2012’den itibaren gaz salımlarında yapılacak ek kesintilerin boyutlarının belirlenmesi gerekiyor.

Durban’da Kyoto’nun yerini alacak metnin temellerinin atılması umuluyor.

İklim değişikliğiyle ilgili olarak tarafların Durban’daki COP 17’den beklentileri çok yüksek değil.

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ABD’ye karbon emisyonuyla ilgili bir sınırlama getirmesi için talepte bulunacakları düşünülüyor.

Bu yılın sloganı “Yarını Bugün Kurtarmak”.

COP 17 ve CMP 7 ile ilgili detaylı bilgileri http://www.cop17-cmp7durban.com/ internet adresinden alabilirsiniz. (İngilizce’dir.)

Kaynak: Ntvmsnbc.com

Çağrısı ÜKD tarafından yapılan Evrim, Bilim ve Eğitim sempozyumlarından üçüncüsü Aralık ayında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek.

3. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu bu yıl, 17-18 Aralık tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. İnsan evrimi, moleküler evrim, ekoloji ve evrim, biyoloji felsefesi, evrim öğretimi konulu oturumların yanı sıra öğretmenlere yönelik uygulamalı bir evrim eğitimi çalıştayının yapılacağı sempozyuma, bu alanda çalışan çok sayıda Türkiyeli bilim insanı katılacak. Ayrıca sempozyumda “Kör Saatçi”, “Ataların Hikayesi”, “Yeryüzündeki En Büyük Gösteri” gibi kitaplarıyla tanınan yazar ve biyolog Richard Dawkins de bir videokonferansla yer alacak.

Sempozyumun düzenleme komitesi tarafından yayınlanan çağrı metninde, evrim kuramının doğayı anlama ve açıklamada merkezi bir yerde durduğu vurgulanıyor. Resmi makamların ve bilimi dışlayan çevrelerin evrim kuramına saldırısının hız kesmediği ifade edilen metinde; bu çabanın amacının toplumun aklını kuşatmak olduğu belirtiliyor. Metinde ayrıca Türkiye’nin bilim insanlarının, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ve aydınlanmış bir toplum için bu sempozyum ve benzeri bilimsel çalışmaları genişletecekleri ifade ediliyor.

Onlarca bilim insanının katılacağı ve alandaki son bilimsel gelişmelerin yanı sıra evrim öğretiminin nasıl yapılabileceğine dair güncel tartışmaların da yürütüleceği sempozyuma akademi camiası ve üniversite öğrencilerinin geniş ilgi ve katılım göstermesi bekleniyor.

Sempozyum ile ilgili bilgi ve gelişmelere şu siteden ulaşılabiliyor:http://evrimsempozyumu.org/node/77/

2011 yılının 24 ile 26 Ekim arasında ikincisi düzenlenecek olan “Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi” hakkında bilmeniz gerekenleri Binotek’ten yardım alarak sizlere derledik…

Öncelikle, Biyoteknoloji nedir?

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji denmektedir.

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

  • Kanser, AIDS gibi bir çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünler elde edilmesi
  • Büyüme geriliği gibi sorunlara çare olacak ya da bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üretimi
  • Rekombinant ilaç ve aşıları sentezleyecek transgenik bitkilerin geliştirilmesi
  • Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin onarımı 
  • Organik atıkları metabolize edecek bakterilerin elde edilmesi 

biyoteknoloji uygulamalarına verilebilecek örneklerdir.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi hakkında ve amaçları

BIOTECH-2011 ‘2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi‘nin amacı ülkemizde ve dünyada Biyoteknolojialanında araştırma yapan fen bilimleri, mühendislik bilimleri, eczacılık ve tıp gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ilgili alanlardaki son gelişmelerin tartışılması ve bir sinerji oluşturarak yeni açılımlara doğru adım atılmasını sağlamaktır. BIOTECH-2011 bildiri ve poster sunumları, fuaye alanı, kurslar, özel çalıştaylar ve çağrılı konuşmalar gibi etkinlikler ile lisans öğrencilerine, biyoteknoloji ile ilgili bilgilerini genişletebilecekleri, paylaşabilecekleri ve farklı kurumların ürettiği yeni teknolojileri inceleyebilecekleri canlı bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizin bu alanda bilimsel ve endüstriyel üretim gücüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi 2011’in davetli konuşmacıları öğrenmek için “buraya” tıklayabilirsiniz.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi 2011’in sayfasına “buraya tıklayarak” ulaşabilirsiniz.