Tag Archive: Albert Einstein


Yüzyılın deneyi dile adlandırılan ve Büyük Patlama sonrası ortamın oluşturulmak istendiği deneyin yürütüldüğü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), sonbaharda yapılan deneyde ölçülen atomaltı parçacıklar, nötrinoların ışıktan hızlı hareket etmediklerini açıkladı.

CERN’den yayınlanan açıklamada, Einstein fizik kuramını tartışmaya açan bu sonucu aydınlatmayı amaçlayan bir başka ekip tarafından yapılan yeni ölçümlere göre, Opera adı verilen deneyde nötrinoların ışığın hızını geçmediği belirtildi.

Okumaya devam et

Özel Görelilik için yeni kütleçekimi teorisi yazmaya giden Einstein, Genel Görelilik Kuramı olarak sonucunu yayınladı.

Özel görelilik kuramının ana unsurlarından biri, ışığın koyduğu mutlak hız engelidir. Bu sınırın sadece maddi cisimler için değil, sinyaller ve her türlü etki için geçerli olduğunun farkında olmak önemlidir. Bir yerden diğerine, ışık hızından daha hızlı şekilde bilgi ya da başka bir etki iletmenin bir yolu yoktur. Tabii ki, Dünya ışık hızından daha yavaşbir biçimde etki aktarmanın çeşitli yollarıyla doludur. Örneğin konuşmalarınız ve başka bütün sesler, havada saatte 1100 kilometrelik bir hızla yol alan titreşimlerle taşınır; ışık hızının saatte 1 milyar kilometre olduğu düşünülürse, pek düşük bir hızdır bu. Bu hız farkı, örneğin bir beysbol maçını tribünlerde seyrederken vurucudan uzaktaysanız belirginlik kazanır. Oyuncu topa vurduğunda, vurma sesi, topa vurulduğunu görmenizden bir süre sonra size ulaşır. Gök gürültülü fırtınalar sırasında da benzer bir şey yaşanır. Şimşek ve gök gürültüsü aynı anda ortaya çıkıyor olsa da, önce şimşeği görüp ardından gök gürültüsünü duyarsınız. Bu da yine ışık ile ses arasındaki ciddi hız farkının sonucudur. Özel görelilik bize, tam tersi bir durumun, yani bir sinyalin bize çıkardığı ışıktan önce ulaşmasının imkansız olduğunu söylemektedir. Hiçbir şey fotonları geçemez.

Kendi zamanının en iyi bilim insanı; Isaac Newton. Defalarca deneysel olarak kanıtlanan kütleçekim teorisini yenisiyle değiştirmeye giden Einstein, bir sorun fark etti.

İşte pürüz de buradadır. Newton’un kütleçekimi kuramına göre, bir cisim bir başka cisim üzerinde, yalnızca söz konusu cisimlerin kütleleri ve birbirlerine olan mesafelerine bağlı bir güçle kütleçekimi kuvveti uygular. Bu gücün cisimlerin ne kadar süredir birbirlerini etkiledikleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu da, kütleleri ya da aralarındaki mesafe değişecek olursa, Newton’a göre cisimlerin karşılıklı kütleçekimlerinde anında bir değişiklik hissedeceği anlamına gelir. Örneğin Newton’un kütleçekimi kuramı, Güneş birden patlayacak olursa, Dünya’nın (Güneş’ten 150 milyon kilometre uzaktadır) normal eliptik yörüngesinden hemen çıkacağı iddiasında bulunur. Patlama ışığının Güneş’ten Dünya’ya ulaşması sekiz dakika alacak olsa da, Newton’un kuramına göre, Güneş’in patladığı bilgisi, yeryüzüne, hareketini yöneten kütleçekimi kuvvetindeki ani değişikle anında aktarılacaktır. Bu sonuç özel görelilikte doğrudan çatışır; çünkü özel görelilik hiçbir bilgisinin ışık hızından daha hızlı aktarılamayacağını söyler; anında aktarımsa bu kuralı en üst düzeyde çiğner. Dolayısıyla Einstein, 20.yüzyılın ilk yarısında, Newton’un muazzam derecede başarılı kütleçekimi kuramının kendisinin özel görelilik kuramıyla çatıştığını fark etti. Özel göreliliğin doğruluğundan emin olan, Newton’un kuramını destekleyen deneyler yığınını bir kenara bırakan Einstein, özel göreliliğe uygun düşecek yeni bir kütle çekimi kuramı arayışına girdi. Bu da onu, uzay ve zamanın özelliklerini bir kez daha dikkat çekici bir dönüşüm geçirdiği genel görelilik kuramının keşfine götürdü. kaynak: Brian Greene, Evrenin Zarafeti, Sayfa 66

İki gün önce Bilimsel İnsan’da, Neden Işık Hızına Çıkılamaz? adlı yazı yayınlamıştı. Ancak, üç yıldır araştırma yapan Doktor Antonio Ereditato ve ekibi, nötrinoların ışık hızından daha hızlı gittiğini buldular. Bu fizik için çok önemli bir konudur. Çünkü eğer ışık hızından daha hızlı giden bir parçacık var ise, Einstein’ın “ışık hızından daha hızlı gidilemez” sözü ve bunun üzerine kurduğu teoriler çökebilir. Fakat önce bu parçacığın, başka yerlerdeki hızlandırıcılarda bağımsız olarak test edilmesi gerekiyor. Bu bağımsız testler yapıldıktan sonra Fizik’te bir devrimin gerçekleşip-gerçekleşmediğini tam olarak öğreneceğiz. Doktor Antonio Ereditato şöyle diyor; “Hayalim başka bir bağımsız deneyde de aynı sonucun alınması. O zaman rahatlayacağım.” ve ayrıca belirtiyor; “Ama şimdilik hiç bir şey iddia etmiyoruz. Toplumun bu çılgın sonucu anlamakta yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü bu çılgınlık ve elbette sonuçları da çok ciddi olabilir”

Konuyla ilgili BBC Türkçe’de yayınlanan haber;

Einstein'ın Özel Görelilik Kuramı'nın temeli "Işık hızı geçilemez" ile bağlantılı. Eğer ışık hızını geçen parçacık doğrulanırsa, evrenin işleyişine dair teorilerin hepsinde bir değişiklik yapılması hatta çürütülmesi gerekecek.

Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi (CERN)’deki fizikçiler, atomdan küçük partiküllerin temel fizik yasalarına ters düşen biçimde, ışık hızını aştığını söylüyor.

Uzmanlar, İtalya’da Alplerin kolu olan Apenin Dağları’nın altında bir laboratuardan 700 kilometre ötedeki diğer laboratuara fırlatılan nötrinoların hedefe saniyenin milyarda biri kadar önce vardığını hesapladılar.
15 bin defa ölçüm yapan bilimadamları sonucun kendilerini şaşırttığını, bu nedenle ABD ve Japonya’dan başka kuruluşlardan da bağımsız şekilde bu ölçümleri değerlendirmelerini istediklerini açıkladı.

Araştırmacılar o zamana dek bu bulgulara temkinli yaklaştıklarını söylüyor.

Albert Einstein’e göre hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez.

Ancak doğrulandığı takdirde bu deney, Albert Einstein’in Özel Görelilik Kuramının bazı kısımlarını tersine çevirebilir, evrenin nasıl işlediğini açıklayan yasalar alt üst olabilir.

Tüm modern fizik teorilerinin yeniden gözden geçirilmesini dahi gerektirebilir.

Bununla beraber araştırma grubu “sistematik hata” dedikleri durumun oluşması halinde istenildiği kadar ölçüm yapılsın, yine aynı hata, yani hız sınırının aşıldığı gibi bir izlenim elde edilmesi riski bulunduğunu, bu nedenle ölçümlerini kamuoyuna ilan ettiklerini bildirdi.

Doktor Antonio Ereditato ve ekibi bu konuda üç yıldır araştırma yürütüyordu.

Ereditato “Hayalim başka bir bağımsız deneyde de aynı sonucun alınması – o zaman rahatlayacağım” diye konuştu.

Ereditato, “Ama şimdilik hiç bir şey iddia etmiyoruz. Toplumun bu çılgın sonucu anlamakta yardımcı olmasını istiyoruz – çünkü bu çılgınlık ve elbette sonuçları da çok ciddi olabilir.” dedi.