2011 yılının 24 ile 26 Ekim arasında ikincisi düzenlenecek olan “Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi” hakkında bilmeniz gerekenleri Binotek’ten yardım alarak sizlere derledik…

Öncelikle, Biyoteknoloji nedir?

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji denmektedir.

Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Canlıların iyileştirilmesi ya da endüstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilmesini, modern teknolojinin doğa bilimlerine uygulanmasını kapsar.

  • Kanser, AIDS gibi bir çok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünler elde edilmesi
  • Büyüme geriliği gibi sorunlara çare olacak ya da bulaşıcı hastalıklara karşı koyacak proteinlerin üretimi
  • Rekombinant ilaç ve aşıları sentezleyecek transgenik bitkilerin geliştirilmesi
  • Hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğin onarımı 
  • Organik atıkları metabolize edecek bakterilerin elde edilmesi 

biyoteknoloji uygulamalarına verilebilecek örneklerdir.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi hakkında ve amaçları

BIOTECH-2011 ‘2. Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi‘nin amacı ülkemizde ve dünyada Biyoteknolojialanında araştırma yapan fen bilimleri, mühendislik bilimleri, eczacılık ve tıp gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarını, öğrencileri ve sanayi kuruluşlarını bir araya getirerek ilgili alanlardaki son gelişmelerin tartışılması ve bir sinerji oluşturarak yeni açılımlara doğru adım atılmasını sağlamaktır. BIOTECH-2011 bildiri ve poster sunumları, fuaye alanı, kurslar, özel çalıştaylar ve çağrılı konuşmalar gibi etkinlikler ile lisans öğrencilerine, biyoteknoloji ile ilgili bilgilerini genişletebilecekleri, paylaşabilecekleri ve farklı kurumların ürettiği yeni teknolojileri inceleyebilecekleri canlı bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ülkemizin bu alanda bilimsel ve endüstriyel üretim gücüne katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi 2011’in davetli konuşmacıları öğrenmek için “buraya” tıklayabilirsiniz.

Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Kongresi 2011’in sayfasına “buraya tıklayarak” ulaşabilirsiniz.