Tag Archive: Işık hızı


Yüzyılın deneyi dile adlandırılan ve Büyük Patlama sonrası ortamın oluşturulmak istendiği deneyin yürütüldüğü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), sonbaharda yapılan deneyde ölçülen atomaltı parçacıklar, nötrinoların ışıktan hızlı hareket etmediklerini açıkladı.

CERN’den yayınlanan açıklamada, Einstein fizik kuramını tartışmaya açan bu sonucu aydınlatmayı amaçlayan bir başka ekip tarafından yapılan yeni ölçümlere göre, Opera adı verilen deneyde nötrinoların ışığın hızını geçmediği belirtildi.

Okumaya devam et

İki gün önce Bilimsel İnsan’da, Neden Işık Hızına Çıkılamaz? adlı yazı yayınlamıştı. Ancak, üç yıldır araştırma yapan Doktor Antonio Ereditato ve ekibi, nötrinoların ışık hızından daha hızlı gittiğini buldular. Bu fizik için çok önemli bir konudur. Çünkü eğer ışık hızından daha hızlı giden bir parçacık var ise, Einstein’ın “ışık hızından daha hızlı gidilemez” sözü ve bunun üzerine kurduğu teoriler çökebilir. Fakat önce bu parçacığın, başka yerlerdeki hızlandırıcılarda bağımsız olarak test edilmesi gerekiyor. Bu bağımsız testler yapıldıktan sonra Fizik’te bir devrimin gerçekleşip-gerçekleşmediğini tam olarak öğreneceğiz. Doktor Antonio Ereditato şöyle diyor; “Hayalim başka bir bağımsız deneyde de aynı sonucun alınması. O zaman rahatlayacağım.” ve ayrıca belirtiyor; “Ama şimdilik hiç bir şey iddia etmiyoruz. Toplumun bu çılgın sonucu anlamakta yardımcı olmasını istiyoruz. Çünkü bu çılgınlık ve elbette sonuçları da çok ciddi olabilir”

Konuyla ilgili BBC Türkçe’de yayınlanan haber;

Einstein'ın Özel Görelilik Kuramı'nın temeli "Işık hızı geçilemez" ile bağlantılı. Eğer ışık hızını geçen parçacık doğrulanırsa, evrenin işleyişine dair teorilerin hepsinde bir değişiklik yapılması hatta çürütülmesi gerekecek.

Avrupa Parçacık Araştırma Merkezi (CERN)’deki fizikçiler, atomdan küçük partiküllerin temel fizik yasalarına ters düşen biçimde, ışık hızını aştığını söylüyor.

Uzmanlar, İtalya’da Alplerin kolu olan Apenin Dağları’nın altında bir laboratuardan 700 kilometre ötedeki diğer laboratuara fırlatılan nötrinoların hedefe saniyenin milyarda biri kadar önce vardığını hesapladılar.
15 bin defa ölçüm yapan bilimadamları sonucun kendilerini şaşırttığını, bu nedenle ABD ve Japonya’dan başka kuruluşlardan da bağımsız şekilde bu ölçümleri değerlendirmelerini istediklerini açıkladı.

Araştırmacılar o zamana dek bu bulgulara temkinli yaklaştıklarını söylüyor.

Albert Einstein’e göre hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez.

Ancak doğrulandığı takdirde bu deney, Albert Einstein’in Özel Görelilik Kuramının bazı kısımlarını tersine çevirebilir, evrenin nasıl işlediğini açıklayan yasalar alt üst olabilir.

Tüm modern fizik teorilerinin yeniden gözden geçirilmesini dahi gerektirebilir.

Bununla beraber araştırma grubu “sistematik hata” dedikleri durumun oluşması halinde istenildiği kadar ölçüm yapılsın, yine aynı hata, yani hız sınırının aşıldığı gibi bir izlenim elde edilmesi riski bulunduğunu, bu nedenle ölçümlerini kamuoyuna ilan ettiklerini bildirdi.

Doktor Antonio Ereditato ve ekibi bu konuda üç yıldır araştırma yürütüyordu.

Ereditato “Hayalim başka bir bağımsız deneyde de aynı sonucun alınması – o zaman rahatlayacağım” diye konuştu.

Ereditato, “Ama şimdilik hiç bir şey iddia etmiyoruz. Toplumun bu çılgın sonucu anlamakta yardımcı olmasını istiyoruz – çünkü bu çılgınlık ve elbette sonuçları da çok ciddi olabilir.” dedi.

Albert Einstein

Neden Işık Hızına Çıkılamaz?

Neden bir nesneyi, diyelim ki bir hızlandırıcıda hızı saatte ışık hızının yüzde 99,5’ine çıkartılmış bir müon’u alıp “biraz daha iterek” hızını ışık hızının yüzde 99,9’una yükseltip sonra bir daha “gerçekten hızla itip” ışık hızı sınırını aşmasını sağlayamıyoruz, diye düşünmüş olabilirsiniz. Einstein’ın E=mc² formülü nedenini açıklıyor. Örneğin, ışık hızının yüzde 99,9’u bir hızla hareket eden müonlar durmakta olan kuzenlerinden çok çok daha ağırdır. Aslında tam olarak 22 kat daha ağırdır. Bir nesnenin kütlesi ne kadar artarsa, hızını arttırmak da o kadar zor olur. Bisikletin üzerindeki bir çocuğu itmek başka bir şeydir, bir kamyoneti itmek başka bir şey. Dolayısıyla bir müonun hızı artarken, hızını daha da arttırmak daha da zorlaşır. Işık hızının yüzde 99,999’u hızda bir müonun kütlesi yüzde 224 artar; ışık hızının yüzde 99,99999999’u bir hızdayken 70,000 kat daha ağırdır. Hızı ışık hızına yaklaştıkça müonun kütlesi sınırsız olarak artacağından, ışık hızına ulaşması ya da bu sınırı aşması için sonsuz miktarda enerjiyle itmek gerekir. Bu da tabii ki imkansızdır, dolayısıyla da hiçbir şey ışık hızından daha hızlı yol alamaz.

kaynak: Brian Greene, Evrenin Zarafeti(The Elegant Universe), sayfa 62